Zapraszamy na szkolenie 22-23 wrzesień 2016

„Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce”

W naszym kolejnym szkoleniu pragniemy kompleksowo przedstawić zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy, jego prawidłowym przebiegiem, aż do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia.

Poruszone zostaną wszystkie kwestie związane z prowadzeniem spraw pracowniczych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ze szczególnym omówieniem najbardziej problematycznych kwestii. Bezpieczeństwo podczas kontroli poprzez prawidłowo prowadzone sprawy kadrowe to cel nadrzędny szkolenia.

W szczególności poświęcimy czas na zagadnienia prawidłowego wyliczenia limitu 33 miesięcy lub 3 umowy o pracę, okresy wypowiedzenia po zmianach z lutego 2016, wpływie przerw w pracy  na liczenie wyżej wymienionych okresów i limitów, zmianach w informacjach o dodatkowych warunkach zatrudnienia wręczanych pracownikom w zakresie zmian okresów wypowiedzenia.

Pamiętajmy!

Od dnia 21 sierpnia mija 6 miesięczny okres zatrudnienia liczony od dnia 22 luty 2016, okres wypowiedzenia będzie zatem wynosił 1 miesiąc.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 kwiecień 1979 (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188) wliczamy ty także okres zatrudnienia przypadający na okres wypowiedzenia umowy.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia.