Nowa edycja szkoleń – jesień 2016

Witam, kończą się wakacje, ruszamy więc z nową odsłoną szkoleń. W jesiennej edycji zapraszamy Państwa na następujące bloki szkoleniowe:

  1. BHP/Pierwsza Pomoc/PPOŻ – oferujemy zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe (daty do ustalenia) ale także szkolenie dla osób wyznaczonych przez Pracodawcę do udzielania Pierwszej Pomocy i przeprowadzania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji Pracowników
    (Podstawa Prawna  art. 2071, art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do:a)udzielania pierwszej pomocy,b)wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników).
  2. Wkrótce rusza też program BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami po angielsku!
  3. Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie rozliczania czasu pracy i tworzeniem harmonogramów czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, a także na szkolenie kompleksowo omawiające zadania kadrowej w firmie – od momentu rekrutacji, poprzez zawiązywanie stosunku pracy, aż po jego rozwiązanie/wygaśnięcie – dwa  intensywne dni na “kadry w pigułce”
  4. Firmy zapraszamy do udziału w szkoleniach zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu; polecamy w szczególności programy antystresowe, organizowane w formie wyjazdów, a także programy dla kierownictwa i zespołów poprawiające przepływ informacji, komunikację, jakość pracy zespołu.
  5. Dla zespołów sprzedażowych specjalny program treningowy z trenerem coachem – zapytaj o szczegóły.
  6. Zachęcamy Państwa do pisania o swoich propozycjach szkoleń – ranking najciekawszych i najbardziej popularnych szkoleń jest bazą do naszych dalszych działań.