Przygotuj się na zmiany w prawie pracy

Od nowego roku zmienia się szereg przepisów dotyczących ogólnie obszaru prawa pracy.

Czekają nas nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także pojawiają się nowe obowiązki m.in. informacyjne.

Pojawia się konieczność przekazywania do ZUS nowego raportu informacyjnego.

Zmianie ulega prowadzenie akt osobowych, pojawiają się części A,B,C,D (B1, B2..)

Zaczną obowiązywać pracownicze plany kapitałowe, które są nowością, zarówno dla Pracodawców, jak i Pracowników, ale są elementem obowiązkowym na polu rozliczeń pracowniczych, które począwszy od stycznia 2019 należy sukcesywnie wdrażać zgodnie z okresami podanymi w u.p.p.k.

To tylko przykładowy katalog zmian, które zaczynają obowiązywać  od stycznia 2019.

Poniżej prezentujemy program dedykowany osobom zajmującym się sprawami kadrowo-płacowymi, aby przygotować się do prawidłowego stosowania prawa w zmienionym zakresie.