Pierwsza pomoc w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – zmiana od listopada 2018.

29.11.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zakłada ono zmiany m.in. w zakresie pierwszej pomocy i nakłada obowiązek przeszkolenia pracowników szkół i placówek edukacyjnych – szkolenia z pierwszej pomocy stają się zatem obligatoryjne.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów pierwszej pomocy dla szkół.