Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cele szczegółowe: celem szkolenia jest poznanie między innymi:  regulacji prawnych z zakresu BHP  organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy  skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy  zasad postępowania w razie wypadku przy pracy Grupa docelowa: Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami Program szkolenia: Wybrane regulacje prawne z zakresu…

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Cele szczegółowe: celem szkolenia jest poznanie między innymi:  regulacji prawnych z zakresu BHP  problemów związanych z organizacją stanowisk biurowych  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą Grupa docelowa: Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych Program szkolenia: Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących: praw i obowiązków pracowników…

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cele szczegółowe: celem szkolenia jest poznanie między innymi:  regulacji prawnych z zakresu BHP poznanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę warunków BHP  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą Grupa docelowa: Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych Program szkolenia: Omówienie regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących: praw i obowiązków pracowników…

Szkolenia BHP online – platforma e-learningowa

Szkolenia BHP online – platforma e-learningowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń na nowoczesnej platformie e-learningowej. Szkolenia można przeprowadzić w formie niestacjonarnej dla następujących grup: Pracodawcy i osoby kierujące Pracownikami Stanowiska administracyjno-biurowe Stanowiska inżynieryjno-techniczne Korzystne ceny, dostęp do platformy o każdej porze dnia i nocy, indywidualne tempo nauki to największe atuty szkolenia tą metodą. Po zakończonym szkoleniu spotykają się Państwo na konsultacjach…

Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Cele szczegółowe: celem szkolenia jest poznanie między innymi:  regulacji prawnych z zakresu BHP  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą Grupa docelowa: Pracownicy na stanowiskach robotniczych Program szkolenia: Regulacja prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady…

Płace od A do Z – dwudniowe warsztaty

Płace od A do Z – dwudniowe warsztaty

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z podstawami do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw, umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy Grupa docelowa: osoby, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania…

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyliczanie podstaw do zasiłku chorobowego – jednodniowe warsztaty

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyliczanie podstaw do zasiłku chorobowego – jednodniowe warsztaty

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z podstawami do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego Grupa docelowa: osoby, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń osoby pracujące w działach płacowych doświadczeni praktycy w naliczaniu płac Programy szkolenia: przepisy prawne, nabywanie prawa do świadczeń chorobowych, wysokość świadczeń chorobowych, ustalenie podstawy…

Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad Lean

Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad Lean

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i jej instrumentami służącymi zaplanowaniu osobistej ścieżki rozwoju pokonanie własnych ograniczeń i niechęci do zmian wyznaczenie konkretnego celu z wykorzystaniem poznanych narzędzi Grupa docelowa: osoby chcące dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz jak nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia i brakiem czasu Program…

Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Cel szczegółowy: celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu: praw i obowiązków kadry zarządzającej w szczególności przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz innych rozporządzeń Grupa docelowa: grupę docelową stanowią: kadra zarządzająca osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy Program szkolenia: Kto należy do kadry zarządzającej Czas pracy kadry zarządzającej Nadgodziny Zatrudnianie pracowników kiedy…

Księga HACCP – instrukcje, procedury GMP/GHP

Księga HACCP – instrukcje, procedury GMP/GHP

Tworzenie dokumentacji, instrukcji i procedur HACCP dla: restauracji przemysłu spożywczego pizzerii barów sklepów spożywczych kawiarni/lodziarni Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres info@szkolenia.bielsko.pl

Cena
Zapytaj o cenę
Kategorie