Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych – warsztaty

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych – warsztaty

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności oceny inwestycji
 • nauka  metod oceny decyzji inwestycyjnych
 • umiejętność obliczenia wartości pieniądza w czasie
 • umiejętność szacowania ryzyka inwestycyjnego
 • usprawnienie codziennych decyzji inwestycyjnych

Grupa docelowa:

 • osoby realizujące projekty
 • członkowie zespołów projektowych
 • wykonawcy prac projektowych
 • osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów

Program szkolenia:

Dzień 1

 • Sprawozdanie finansowe i budowa sprawozdań finansowych.
 • Budowa sprawozdań finansowych.
 • Projektowanie i planowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.
 • Wskaźniki finansowe w planowaniu i prognozowaniu sprawozdań finansowych
 • oraz inne modele i analizy wspomagające prognozowanie.

Dzień 2

 • Dyskontowe mierniki oceny projektów inwestycyjnych oraz wartości przedsiębiorstwa.
 • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 • Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych
 • (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA, ENPV, ERR, B/C).
 • Wartości przedsiębiorstwa EVA i DCVA.

Formy i metody pracy:

 • wykłady/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni praktyk
 • ceniony specjalista w swojej dziedzinie
 • doświadczony trener

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość zagadnień związanych z inwestycjami

 

Program szkolenia

 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Leave a Reply

Your email address will not be published.