Błędy przy naliczaniu wynagrodzeń, korekta listy płac

Błędy przy naliczaniu wynagrodzeń, korekta listy płac

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu:

 • prawa pracy
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczania płac
 • korygowania dokumentów

Grupa docelowa:

 • osoby ubiegające się o pracę w działach Kadry i płace
 • osoby pracujące w działach Kadry i płace, chcące nabyć nową wiedzę

Program szkolenia:

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a podstawa chorobowego/urlopu/ekwiwalentu urlopowego
 • Zmiana etatu/wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • L-4 dostarczone po wypłacie wynagrodzenia: kiedy i jak skorygować listę płac, podatek, deklaracje zus.
 • Kiedy można dokonać potrąceń bez zgody pracownika, a kiedy wymagana jest zgoda.
 • Przekroczenia dobowe i średniotygodniowe przy nadgodzinach – jak je prawidłowo rozliczać
 • Potrącenia z wynagrodzenia/potrącenia komornicze z zasiłków
 • Wynagrodzenie wypłacone po rozwiązaniu umowy, koszty i ulga
 • Wypłata po zmarłym pracowniku
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych do zus po uznaniu zdarzenia za wypadek
 • Korekty składników wynagrodzeń od których należne były składki zus/podatek
 • Lista płac dla pracownika, który przekroczył 1-próg podatkowy
 • Lista płac dla pracownika który przekroczył tzw. Limit 30-krotności – wyliczenie nadpłaty składek, obowiązek sporządzenia dokumentów korygujących, wpływ przekroczenia na podstawę zasiłku chorobowego

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, autor licznych publikacji dla Wydawnictwa „Infor”, były pracownik ZUS – energiczny, charyzmatyczny mówca, bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkolenia, przede wszystkim za prosty sposób przekazania wiedzy i łatwość w nawiązywaniu kontaktu oraz duże poczucie humoru.

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z tematem płac

 

 

Program szkolenia

 • Błędy przy naliczaniu wynagrodzeń, korekty listy płac

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
12 h