Certyfikowany kurs Analityk finansowy (kod zawodu 241306)

Certyfikowany kurs Analityk finansowy (kod zawodu 241306)

Program kursu

Cel szczegółowy:

szkolenie ma za zadanie poszerzyć wiedzę między innymi z zakresu:

 • analizy finansowej
 • procesów przekształceń finansowych
 • wycen przedsiębiorstw
 • controllingu i kontroli finansowej

Grupa docelowa:

 • osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z zakresu analizy finansowej

Program szkolenia:

 • zasady analizy finansowej i technicznej
 • analiza danych w firmach
 • budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
 • proces przekształceń finansowych
 • wycena przedsiębiorstw
 • współpraca jednostki z bankiem
 • controlling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie
 • współpraca i pozyskiwanie funduszy
 • sprawozdawczość finansowa
 • wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
 • ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • Studia doktoranckie w SGH w Katedrze Zarządzania w Gospodarce
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii, pięcioletnie studia magisterskie
 • Doradztwo przy tworzeniu projektów inwestycyjnych klienta w szczególności z podejmowaną działalnością eksportową, wdrażanie projektów inwestycyjnych do realizacji
 • Opracowywanie analiz finansowych
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka gospodarczego wprowadzonej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu podmiotów trzecich na płaszczyźnie B2B
 • Udział w postępowaniach kredytowych na rzecz zleceniodawców  – podmiotów gospodarczych
 • Tworzenie programów kontrolnych dla różnych działów przedsiębiorstw
 • Audyty działalności przedsiębiorstw na płaszczyźnie operacyjnej
 • Tworzenie procedur wewnętrznych i implementacja do systemów CRM i ERP

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa wiedza z zakresu finansów

Program szkolenia

 • Certyfikowany kurs Analityk finansowy (kod zawodu 241306)

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
48 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.