Certyfikowany kurs pracownik administracyjno-biurowy z elementami prawa pracy (kod zawodu 4110)

Certyfikowany kurs pracownik administracyjno-biurowy z elementami prawa pracy (kod zawodu 4110)

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem kursu jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności między innymi z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji biurowej
 • redagowania pism
 • prawa pracy

Grupa docelowa:

 • osoby chcące ubiegać się o posadę pracownika administracyjno-biurowego

Certyfikat z kodem zawodu:

 • Pracownik obsługi biurowej kod: 4110

Program szkolenia:

 • Prowadzenie dokumentacji biurowej
 • Redagowanie pism
 • Przepływ informacji w biurze
 • Elementy prawa pracy
 • Przydatne funkcje programu Excel i Word w pracy biurowej
 • Praca z fakturami

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni konsultant i trener firm szkoleniowych
 • posiada umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa znajomość Worda i Excela

 

 

 

 

Program szkolenia

 • Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z elementami prawa pracy

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
40 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.