Excel w praktyce – szkolenie od podstaw

Excel w praktyce – szkolenie od podstaw

Program kursu

Cel szczegółowy:

 • szkolenie przygotuje uczestnika do wykonywania prac, w których dużą zaletę stanowi sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią osoby:

 • pracujące na stanowiskach biurowych, dla których praca z arkuszem kalkulacyjnym stanowi problem
 • chcące poznać specyfikę pracy z Excelem

Program szkolenia:

Omówienie środowiska pracy MS Excel

 • Elementy okna arkusza kalkulacyjnego
 • Struktura i budowa arkusza

Operacje na komórkach/kolumnach/wierszach/arkuszach

 • Wprowadzanie i edytowanie wartości
 • Zaznaczanie danych
 • Dostosowywanie rozmiaru kolumn i wierszy
 • Ukrywanie/odkrywanie danych
 • Kopiowanie/wycinanie i wklejanie danych
 • Przesuwanie zakresów i zmiana kolejności kolumn oraz wierszy w tabelach
 • Wstawianie, powielanie, przenoszenie arkuszy

Rodzaje danych w programie MS Excel

 • Typu danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Rozpoznawanie typu danych

Formatowanie danych

 • Formatowanie, a rzeczywista wartość w komórce
 • Stosowanie dostępnych formatów
 • Przygotowywanie czytelnych zestawień i tabel
 • Metody szybkiego formatowania tabel
 • Formatowanie warunkowe

Podstawowe operacje na tabelach danych

 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Wyszukiwanie danych

Podstawowe obliczenia na wartościach liczbowych

 • Określanie zakresu danych do obliczeń
 • Podstawowe obliczenia z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Obliczenia arytmetyczne z użyciem formuł

Funkcje i formuły w Excelu – wiadomości podstawowe,

 • Adresy komórek /zakresów i stosowanie odwołań
 • Stosowanie podstawowych funkcji
 • Składnia funkcji i formuły na przykładzie funkcji logicznej JEŻELI
 • Kopiowanie formuł na większe zakresy danych

Graficzna prezentacja danych (wykresy)

 • Tworzenie tabel z danymi źródłowymi do wykresu
 • Wybór i wstawianie odpowiedniego typu wykresu
 • Formatowanie wykresu

Drukowanie efektów pracy

 • Przygotowanie danych do wydruku
 • Wybór optymalnego trybu drukowania
 • Wydruk obszernych zestawień
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające

Tabele przestawne:

 • Podstawowe informacje na temat tworzenia tabeli, definicje, tworzenie nagłówków, kategorii, danych, etykiet kolumn i wierszy. Budowanie własnej bazy danych.
 • Tworzenie tabel przestawnych na podstawie zewnętrznej bazy danych.
 • Kopiowanie danych, przenoszenie, grupowanie, filtrowanie, sortowanie, podsumowanie danych czyli jak uzyskać odpowiedź na nasze zapytanie.
 • Zasady poruszania się pomiędzy arkuszami, kopiowanie danych z arkusza.
 • Najbardziej przydatne funkcje obliczeniowe.
 • Prezentacja graficzna danych.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 100%

Trener/Wykładowca:

 • posiada duże doświadczenie w pracy z Pakietem Microsoft Office
 • prowadził szkolenia dla dużych firmy
 • dysponuje rzetelną wiedzą z zakresu Pakietu MS Office o czym świadczą wysokie noty w ankietach poszkoleniowych

Test:

 • szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • Wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31,poz.216)

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Program szkolenia

 • Omówienie środowiska pracy MS Excel

  • Elementy okna arkusza kalkulacyjnego
  • Struktura i budowa arkusza
 • Operacje na komórkach/kolumnach/wierszach/arkuszach

  • Wprowadzanie i edytowanie wartości
  • Zaznaczanie danych
  • Dostosowywanie rozmiaru kolumn i wierszy
Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
24 h
Kategorie