Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001. wraz z omówieniem zasad korygowania dokumentacji

Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001. wraz z omówieniem zasad korygowania dokumentacji

Program kursu

Cel szczegółowy:

 • celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w programie Płatnik 10.01.001

Grupa docelowa:

 • osoby posługujące się programem Płatnik, chcące poszerzać/uzupełniać wiedzę z tego zakresu

Program szkolenia:

 • zmiany w aktualizacji komponentów programu
 • zmiany danych identyfikacyjnych bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych
 • obsługi płatników wielooddziałowych
 • interaktywności programu w zakresie aktualizacji danych Płatnika i Ubezpieczonego, pobierania danych z ZUS, analizy błędów typu „ostrzeżenie” lub „poważny”, przyczyny pojawienia się komunikatów
 • zasad korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • PODSUMOWUJĄC: proponowane szkolenie podpowie jak szybko korygować kody tytułu ubezpieczenia, okresy świadczenia przerwy, jak korzystać ze słowników kodów, jak radzić sobie z kodami błędów DRA/WDR BRU/RRZ, jak prawidłowo wypłacić świadczenie spadkobiercy po zgonie osoby ubezpieczonej i wiele innych użytecznych funcji.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni praktyk i szkoleniowiec z tematyki „Płatnika”

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:  

 • znajomość programu Płatnik
 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001. wraz z omówieniem zasad korygowania dokumentacji

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.