Komunikacja z użyciem narzędzi z obszaru neuronauki

Komunikacja z użyciem narzędzi z obszaru neuronauki

Program kursu

 1. Podstawowy model komunikacji- pojęcia: pobudzenie, motywacja, kodowanie, dekodowanie, układ odniesienia, autoprezentacja.Filtry percepcyjne w komunikacji

  Preferencje sensoryczne odbiorcy i nadawcy

  Przekonania a budowa komunikatu

  Metaprogramy w komunikowaniu się

  Komunikaty ograniczające i promujące

  Spójniki i leksemy kwantyfikacyjne w wypowiedziach

  Werbalny, wizualny, wokalny kod w komunikacji – poziom spójności i konsekwencje w interakcji stron.

  Autoprezentacja w komunikacji czyli moja postawa wobec odbiorcy

  Style komunikacji a typologia osobowości

  Budowanie rapportu w relacji- „trójkąt rapportu”

  Znaczenie „body language” w komunikacji

  Grupy sygnałów w komunikacji pozawerbalnej

  Podział gestów

  Strefy dystansu i naruszenie granic

  Otoczenie komunikacyjne- czynniki wspomagające i utrudniające komunikację.

  „Parszywa dwunastka” barier komunikacyjnych.

  Aktywne słuchanie, czyli co?

  Warunki aktywnego słuchania

  Pięć etapów słuchania

  Rola pytań w rozmowie

  Informacja zwrotna w komunikowaniu

  Język E-prime w konstruowaniu feedbacku

  Wpływ priming effect na wzajemne postrzeganie

  Strona czynna i bierna w informacji zwrotnej

  Language I” przeciwieństwem języka etykietującego

  Asertywne wyrażanie pochwał i krytyki; model FUO + 2K

  Asertywne wyrażanie pozytywnych uczuć

  Wyrażanie złości wg modelu P. Butler

  Asertywna odmowa z wykorzystaniem tzw. zaplecza

  Procedura asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań

  Asertywne zachowanie w wyrażaniu odmiennego zdania, opinii, przekonań

  Asertywne przyjmowanie opinii innych osób

Program szkolenia

 • Komunikacja z użyciem narzędzi o obszaru neuronauki

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h