Kurs obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlowo-magazynową

Kurs obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlowo-magazynową

Program kursu

Cel szczegółowy:

szkolenie ma na celu:

 • nabycie przez uczestników umiejętności obsługi kas fiskalnych
 • sprawne posługiwanie się programami do fakturowania

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią osoby chcąc:

 • nabyć umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • poszerzać swoją wiedzę z zakresu obsługi programów do fakturowania
 • zaznajomić się z dokumentacją handlową i magazynową

Program szkolenia:

 • Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
 • Opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej
 • Programowanie kas fiskalnych
 • Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych
 • Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży – omówienie ustawy
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa
 • Zastosowanie komputerowego programu w obsłudze transakcji handlowych, w tym wystawiania faktur

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • ponad 10 lat doświadczenia
 • solidny instruktor, który z łatwością potrafi nawiązywać kontakty ze słuchaczami
 • pracował z osobami w różnym wieku, z różnym poziomem wykształcenia
 • dysponuje rzetelną wiedzą z zakresu nauczanego przedmiotu, o czym świadczą wysokie noty w ankietach poszkoleniowych

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Kurs obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlowo-magazynową

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
12 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.