Ochrona danych osobowych od podstaw z kompletem dokumentów – warsztaty z prawnikiem

Ochrona danych osobowych od podstaw z kompletem dokumentów – warsztaty z prawnikiem

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • kwestii dotyczących ochrony danych osobowych i
 • zabezpieczania interesów placówek, organizacji i firm w razie kontroli PIP

Grupa docelowa:

 • osoby, które nie posiadają gruntownej i rozszerzonej wiedzy na temat ochrony danych osobowych, a są prawnie zobligowani do przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • osoby pracujące w działach kadrowych i księgowych
 • osoby prowadzące działalność związaną z internetem, w szczególności wysyłające mailing z ofertami, newslettery, sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą w sieci itp.
 • podmioty typu placówki medyczne i oświatowe

Program szkolenia:

 • Jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem
 • Jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych osobowych
 • Jak przygotować klauzule zgodny na przetwarzanie danych osobowych
 • Które zbiory podlegają rejestracji w GIODO
 • Jak pozytywnie przejść kontrolę GIODO/PIP
 • Dokumentacja ODO, czyli szablon polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • Pojęcie danych osobowych – czym są, dlaczego są chronione, różnica między danymi zwykłymi a wrażliwymi
 • Kim jest Administrator Danych Osobowych i administrator bezpieczeństwa danych
 • Kiedy wypełniam obowiązki wynikające z ustawy

Kadry i księgowość:

 • WZÓR do przetwarzania danych osobowych
 • Omówienie zasad dysponowania danymi pracownika przez Pracodawcę, przekazanie danych osobowych firmie zewnętrznej
 • Monitoring pracownika, co jest dozwolone? Korzystanie z rozwiązań typu GPS/ wgląd w skrzynki służbowe i inne kluczowe kwestie okiem radcy prawnego

Ochrona danych osobowych w internecie:

 • Zbieranie danych od klientów, zapraszanie do współpracy, wysyłka ofert, mailingu, newsletterów
 • Zabezpieczenie  danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej i papierowej:
 • środki zabezpieczenia danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej
 • Rejestrowanie zbiorów danych w GIODO – kto musi, a kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji

Omówienie praktycznych aspektów:

 • Europejskiego ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przyjęte 14 IV 2016 r.
 • Nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych – obowiązuje od 1 I 2015 r.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
 • Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
 • Pracował jako Trener Regionalny
 • Autor publikacji z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe: 

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych

 

 

 

 

 

Program szkolenia

 • Ochrona danych osobowych od podstaw z kompletem dokumentów – warsztaty z prawnikiem

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
12 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.