Ochrona danych osobowych z kompletem dokumentów

Ochrona danych osobowych z kompletem dokumentów

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestnika z tematem ochrony danych osobowych
 • pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych

Grupa docelowa:

 • osoby chcące pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Program szkolenia:

Zagadnienia ogólne związane z ochroną danych osobowych

 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych
 • Pojęcie danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe
 • Pojęcie administratora danych osobowych

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

 • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych :

a)przepis prawny

b)zgoda

 1. c) prawnie usprawiedliwiony cel

d)realizacja umowy

 1. e) dobro publiczne

Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? -warsztat

Przetwarzanie danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy ?)
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych
 • Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora danych

Monitoring a ochrona danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Instytucja powierzenia danych osobowych – podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych–  warsztaty
 • Sporządzenie umowy dt. powierzenia przetwarzania danych osobowych-warsztaty

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny

Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
 • Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
 • Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych

Rejestrowanie baz danych u GIODO

 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO –

Procedury zabezpieczenia danych osobowych

 • Zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
 • Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
 • Środki bezpieczeństwa danych osobowych

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna

Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień
 • Rodzaje kontroli
 • Najczęściej występujące uchybienia

Udzielanie informacji drogą telefoniczną

Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

 • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego
 • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej
 • Konsultacje prawne

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
 • Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
 • Pracował jako Trener Regionalny
 • Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 • Autor publikacji z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych

 

 

Program szkolenia

 • Ochrona danych osobowych z kompletem dokumentów

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h