Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce

Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • sprawne prowadzenie spraw pracowniczych, od momentu rekrutacji pracownika, aż do zwolnienia
 • poznanie polskiego prawa pracy
 • umiejętne napisanie umowy o pracę

Grupa docelowa:

 • osoby ubiegające się o pozycję pracownika działów kadrowych
 • osoby pracujące w działach kadrowych, chcące uzupełniać swoją wiedzę

Program szkolenia:

Nawiązanie stosunku pracy:

 • Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników, ochrona danych osobych
 • Zapoznanie pracownika z aktami wewnątrzzakładowymi
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy
 • Obowiązki podatkowo-składkowe
 • Umowy cywilno-prawne
 • BHP

Rozwiązanie stosunku pracy:

 • Ochrona stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy
 • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Świadectwo pracy

Formy i metody pracy:

 • dyskusja moderowana 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • wysokiej klasy trener
 • posiada umiejętność przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie
 • wieloletni praktyk

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z tematem kadr

 

Program szkolenia

 • Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce

Leave a Reply

Your email address will not be published.