Podstawy środowiska AutoCad – szkolenie dla początkujących

Podstawy środowiska AutoCad – szkolenie dla początkujących

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności obsługi programu AutoCad

Grupa docelowa:

 • osoby pragnące nauczyć się obsługi programu AutoCad

Program szkolenia:

 • Zajęcia organizacyjne.Podstawy środowiska AutoCad. Operacje na plikach.Sterowanie wyświetlaniem. Polecenie zoom i jego opcje.
 • Polecenie nfgram. Jednostki. Siatka, skok, orto.
 • Techniki i narzędzia tworzenia i modyfikacji obiektów rysunkowych. Lokalizacja i śledzenie.
 • Tworzenie podstawowych obiektów (linia, okrąg, łuk) z zastosowaniem lokalizacji i śledzenia.
 • Podstawowe obiekty rysunkowe polilinia, punkty, wielobok, splajn, tekst, kreskowanie. Wymiarowanie i opis rysunku. Style wymiarowania. Edycja tekstu.
 • Właściwości obiektów.
 • Modyfikacja obiektów. Sposoby tworzenia zbiorów wskazań. Operacje modyfikacji: usuwanie, przesuwanie, obracanie, kopiowanie (przez odsunięcie, pojedyncze, wielokrotne, przez symetrię osiową i środkową, ucinanie, wydłużanie, fazowanie i zaokrąglanie).
 • Ćwiczenie praktyczne – Precyzja i szybkość rysowania, umiejętność stosowania odpowiednich poleceń, oddawanie rysunku w pliku.
 • Zarządzanie obiektami rysunkowymi poprzez warstwy. Wstęp do techniki bloków. Przygotowanie arkusza z jedną rzutnią do kreślenia.
 • Wstawianie odnośników i bloków. Przygotowanie arkusza do kreślenia w kilku rzutniach. Wymiarowanie w rzutniach. Kreślenie rysunku.

Dodatkowo: podstawy rysowania w 3D:

 • Wstęp do modelowania przestrzennego – modelowanie bryłowe i powierzchniowe.
 • Zarządzanie widokami i układami współrzędnych w 3D.
 • Ćwiczenia z modelowania bryłowego: wycinanie proste, obrót, podstawowa edycja (suma, różnica, iloczyn).

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 100%

Trener/Wykładowca:

 • doświadczony trener
 • specjalista z dziedziny obsługi programu AutoCad

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Podstawy środowiska AutoCad

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.