Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków

Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • ochrony danych osobowych
 • potrąceń komorniczych

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią:

 • pracodawcy chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu potrąceń komorniczych
 • osoby pracujące w działach Kadrowo/Płacowych

Program szkolenia:

 • potrącenia obowiązkowe i fakultatywne
 • zgoda Pracownika na potrącenie – kiedy nie jest wymagana
 • limity potrąceń na 2017 r.
 • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
 • kompleksowe omówienie zasad dokonywania potrąceń z uwzględnieniem różnić w wynagrodzeniach i zasiłkach: zasady, kolejność, zbieg tytułów –  ćwiczenia
 • omyłkowo wypłacona wypłata w zawyżonej wysokości
 • obowiązki Pracodawcy względem organów egzekucyjnych
 • potrącenia a informacja w świadectwie Pracy
 • ochrona danych osobowych

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • pracownik Państwowej Inspekcji Pracy
 • udziela porad prawnych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy
 • ceniony za profesjonalne podejście do wykonywanej pracy

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość zagadnień związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych

 

 

Program szkolenia

 • Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.