PowerPoint od podstaw do poziomu średniozaawansowanego

PowerPoint od podstaw do poziomu średniozaawansowanego

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • poznanie programu PowerPoint
 • nabycie umiejętności sprawnej obsługi PowerPointa

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią osoby:

 • chcące nauczyć się obsługi PowerPointa

Program szkolenia:

DZIEN 1.  Poziom Podstawowy.

 • Interface Programu

praca z tekstem,

formatowanie slajdów,

korzystanie ze schematów kolorów, motywów i szablonów,

tła, nagłówki, stopki,

wstawianie tabel, obrazków, klipartów, wordartów, wzorów,

 • Tworzenie diagramów

ręczne rysowanie, opcje grupowania, łącznia, kopiowania korzystanie ze smartartów.

 • Wykresy

typy wykresów i ich zastosowania,

formatowanie wykresów,

 • Przejścia i schematy animacji – zasady wykorzystywania – wady i zalety

animowanie wykresów, smartartów itp.

łączenie efektów,

ustawienia efektów,

rodzaje efektów,

 • Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe).
 • Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.

DZIEŃ 2. Poziom Średnio-Zaawansowany.

 • Szablony prezentacji.
 • Korzystanie z innych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
 • Diagramy:

tworzenie własnych diagramów – przypomnienie opcji

korzystanie z zestawów gotowych elementów – materiały dla uczestników

 •  Wstawianie w prezentację innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela)
 •  Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 • Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
 • Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji:

przygotowywanie, czas, dobre praktyki odnoszące się do treści, zasady wielkości czcionek, kolorystyki, układy materiałów

 • Alternatywy PowerPoint – np. program Prezi – zasady działania i sposób pracy

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 100%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni praktyk
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu Pakietu Microsoft Office

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

Program szkolenia

 • PowerPoint od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego.

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
16 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.