Prawo Pracy 2017 oraz ochrona danych osobowych w kadrach

Prawo Pracy 2017 oraz ochrona danych osobowych w kadrach

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • prawa pracy
 • ochrony danych osobowych w kadrach

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią:

 • osoby ubiegające się o stanowisko w działach Kadrowo/płacowych
 • pracownicy działów Kadrowo/płacowych chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu „Kadry i płace”

Program szkolenia:

Zmiany w prawie pracy:

Zmiany w wydawaniu Świadectw pracy od 01.01.2017.

Zmiany w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz ZFŚS

Współodpowiedzialność materialna Pracownika

Nowe terminy w sprawie rozpatrywania sporów ze stosunku pracy

Zmiany w umowach zlecenia – minimalna stawka godzinowa – zmiany od 01.01.2017.

 • Minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń, wyłączenia ze stosowania
 • Ewidencjonowanie godzin pracy
 • Sankcje za niestosowanie się do przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej
 • Zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę (80%) za względy na staż pracy

Przetwarzanie danych pracowników:

 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika
 • Jakie dane może posiadać pracodawca i w jakiej formie może je przetwarzać?
 • Komu i na jakich zasadach wolno udostępniać dane osobowe pracownika?
 • Ochrona wizerunku pracownika w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zdjęcia na identyfikatorach
 • Pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych,
 • Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy, postępowanie z wnioskami od komorników, Policji, banków itp. o udostępnienie danych lub nr kont
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS), żądanie Pit w celu wykazania dochodu
 • Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników – najnowsze wytyczne GIODO
 • Monitoring pracownika a prawo do prywatności, wgląd do pczty służbowej, śledzenie pracownika przy pomocy urządzeń typu GPS

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • pracownik Państwowej Inspekcji Pracy
 • udziela porad prawnych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy
 • ceniony za profesjonalne podejście do wykonywanej pracy

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość zagadnień związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych

 

 

Program szkolenia

 • Prawo Pracy 2017 oraz ochrona danych osobowych w kadrach

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.