Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • praw i obowiązków kadry zarządzającej w szczególności przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz innych rozporządzeń

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią:

 • kadra zarządzająca
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy

Program szkolenia:

 • Kto należy do kadry zarządzającej
 • Czas pracy kadry zarządzającej
 • Nadgodziny
 • Zatrudnianie pracowników
 • kiedy umowa o pracę
 • kiedy umowa zlecenie
 • Zmiany warunków zatrudnienia
 • porozumienie zmienne
 • wypowiedzenie zmienne
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę
 • Urlopy i inne nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
 • Odpowiedzialność materialna
 • Zakaz konkurencji

Obowiązki BHP pracodawcy:

 • zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi
 • zapewnienie przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad w zakresie BHP
 • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy

Formy i metody pracy:

 • prezentacje multimedialne 60%
 • dyskusja 20%
 • wykłady 20%

Trenerzy/Wykładowcy:

 • Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Od 12 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm
 • Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną
 • Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków
 • Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z prawem pracy

Program szkolenia

 • Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Leave a Reply

Your email address will not be published.