Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy

Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • systemów czasu pracy
 • tworzenie harmonogramów
 • rozliczania czasu pracy

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią:

 • osoby ubiegające się o stanowisko w działach Kadrowo/płacowych
 • pracownicy działów Kadrowo/płacowych chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu „Kadry i płace”

Program szkolenia:

 • Omówienie systemów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zmianowej, „4-brygadówki”, pracy w systemie równoważnym
 • Tworzenie harmonogramów, zmiany w harmonogramach i ich konsekwencje dla rozliczania czasu pracy
 • Obowiązki pracowników dotyczące rozliczania czasu pracy, konsekwencje w przypadku nieprawidłowego dopełniania obowiązków w zakresie ewidencji czasu pracy.
 • Prawidłowe usprawiedliwianie nieobecności w pracy, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny, urlop na żądanie, praca w niedziele i święta, nadgodziny, wyjścia prywatne – omówienie najbardziej problematycznych kwestii z zakresu rozliczania czasu pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji – omówienie zasad prawidłowego wypełniania i prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • pracownik Państwowej Inspekcji Pracy
 • udziela porad prawnych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy
 • ceniony za profesjonalne podejście do wykonywanej pracy

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość zagadnień Kadrowo/Płacowych

 

 

Program szkolenia

 • Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.