Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Program kursu

Cele szczegółowe:

celem szkolenia jest poznanie między innymi:

 •  regulacji prawnych z zakresu BHP
 •  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy
 •  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

Grupa docelowa:

 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia:

 • Regulacja prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii, pożaru), w tym zasady udzielania pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych  dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 20%
 • dyskusja moderowana 80%

Trener/Wykładowca:

 • Starszy Inspektor ds. BHP

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

 

Program szkolenia

 • Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.