Certyfikowany kurs księgowy (kod zawodu 331301)

Certyfikowany kurs księgowy (kod zawodu 331301)

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest poszerzanie wiedzy między innymi z zakresu:

 • dokumentacji księgowej
 • operacji gospodarczych
 • obliczania wynagrodzeń
 • ubezpieczeń

Grupa docelowa:

 • grupę docelową stanowią osoby ubiegające się o stanowisko księgowego

Certyfikat z kodem zawodu

 • 331301-księgowy

Program szkolenia:

 • dokumentacja i ewidencja księgowa wspomagana komputerem
 • zasady funkcjonowania kont biznesowych
 • rodzaje operacji gospodarczych
 • aktywa/pasywa
 • rozrachunki/ewidencja
 • księga przychodów i rozchodów
 • podatek VAT
 • podatek od osób fizycznych i prawnych
 • obliczanie wynagrodzeń
 • wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • wysokiej klasy trener i konsultant
 • posiada dużą wiedzę z zakresu księgowości

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

Program szkolenia

 • Szkolenie dla zawodu księgowy z elementami kadrowo-płacowymi

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
56 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.