Szkolenie sekretarka-asystentka

Szkolenie sekretarka-asystentka

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności między innymi z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji biurowej
 • redagowania pism
 • prawa pracy
 • Savoir vivre
 • metod usprawniania przepływu informacji

Grupa docelowa:

 • osoby chcące ubiegać się o posadę sekretarki – asystentki

Program szkolenia:

 • Identyfikacja procesów zawodowych
 • Postawa prokliencka w nowoczesnym sekretariacie
 • Zmiana nastawienia do obsługi klienta
 • Korzyści z dobrej obsługi klienta dla klienta, pracownika i firmy
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami; jakie są oczekiwania klientów?
 • Standardy obsługi w kontakcie bezpośrednim
 • Sekretariat – wizytówką firmy
 • Powitanie klienta
  -Rola pierwszego wrażenia
  -Savoir vivre pierwszego kontaktu
 • Kodeks ubraniowy w pracy – żelazne zasady
 • Znaczenie asertywnej postawy w komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna jako narzędzie budowania relacji z klientem
  -Mowa ciała
  -Proksemika (strefy dystansu) -Budowanie rapportu z rozmówcą
 • Warstwy komunikatu i ich znaczenie w przekazie informacji
 • Budowanie trwałej relacji, dobrych stosunków z klientami
 • Reakcje na konflikt, wyjawianie intencji, trudne pytania, atak i szum informacyjny
 • Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych
 • Komunikacja niewerbalna czyli kod ciała
 • Aktywne słuchanie – ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
 • Pytania: rodzaje, znaczenie
 • Komunikacja telefoniczna, mailowa- jakość przekazu
 • Efekt kabiny pilota w komunikacji niebezpośredniej
 • Stres w zawodach usługowych
 • Metody usprawniania przepływ informacji pomiędzy współpracownikami

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni praktyk
 • posiada dużą wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji biurowej, redagowania pism, prawa pracy, Savoir vivre
 • z łatwością potrafi nawiązywać kontakty z osobami w różnym wieku

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:     

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Szkolenie sekretarka-asystentka

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.