Techniki sprzątania

Techniki sprzątania

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest nabycie nowej wiedzy, oraz poprawa jakości usług wykonywanych przez personel sprzątający

Grupa docelowa:

personel sprzątający

Kod zawodu:

“Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne” : 9112

Program szkolenia:

 • Profesjonalne sprzątanie
 • Ważna rola personelu sprzątającego
 • Jak rozpoznać i skutecznie usunąć zanieczyszczenia
 • Sprzątanie biur i toalet
 • Różnice między chemią popularną, a profesjonalną
 • Mycie okien
 • Maszynowe doczyszczanie podłóg (prezentacja najnowszego sprzętu czyszczącego)
 • Zabezpieczanie i utrzymywanie czystości na posadzkach z tworzyw sztucznych
 • Pranie dywanów i tapicerek
 • Informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej
 • Utrzymywanie czystości na różnych obiektach
 • Dobór w zależności od:  zabrudzenia, powierzchni i metody czyszczenia
 • Podział środków ze względu na pH

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 100%

Trener/Wykładowca:

 • specjalista w swojej dziedzinie
 • posiada dużą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i metod sprzątania

Egzamin:

szkolenie zakończone jest egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności

Zaświadczenie:

uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

       

 

 

Program szkolenia

 • Techniki sprzątania.

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
40 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.