Techniki sprzedaży – szkolenie podnoszące efektywność sprzedażową

Techniki sprzedaży – szkolenie podnoszące efektywność sprzedażową

Program kursu

Cele szczegółowe:

 • poznanie 19 technik podnoszących twoją efektywność sprzedażową
 • wszystkie techniki ćwiczymy na sali szkoleniowej
 • poznanie sposobów na zainicjowanie pierwszej rozmowy
 • gwarancja podniesienia własnej skuteczności działania poprzez umiejętność planowania, wzbudzenia zainteresowania ofertą
 • umiejętność prowadzenia rozmów z klientem, uzyskania kluczowych informacji
 • dowiesz się wszystkiego na temat znaczenia ceny w ofercie, prowadzenia rozmów
 • nauczysz się jak sfinalizować transakcję
 • poprzez bezpośredni kontakt z trenerem przećwiczysz praktycznie przykłady z twojego „podwórka”
 • znajdziesz świeże spojrzenie na kwestie sprzedaży, będziesz w stanie wytyczyć nowe zasady działania

Grupa docelowa:

 • pracownicy działów handlowych chcący poszerzać swoje umiejętności
 • osoby ubiegające się o posadę pracownika działów handlowych

Program szkolenia:

Dzień 1:

Techniki do wykorzystania w fazie początkowej:

 • Pierwsza rozmowa z sekretarką – sposoby na „przejście rogatkowych”
 • Inicjowanie rozmowy z osobą decyzyjną
 • Rozgrywanie startowych gier handlowych klienta „nie jestem zainteresowany…”, „interesuje mnie wyłącznie…”
 • Sposoby na umawianie spotkań z klientem
 • Pisanie skutecznych maili, które są „ostatnią deską ratunku” – sposoby na odwrócenie przebiegu spalonego kontaktu

Techniki do wykorzystania w fazie zasadniczej:

 • Klasyczne badanie potrzeb klienta – sprawdzone rekomendacje
 • Niestandardowe metody badania potrzeb klienta (metoda SPIN, metoda blokowa)
 • Prezentacja oferty z wykorzystaniem potrzeb i korzyści klienta
 • Techniki perswazyjne na etapie prezentacji oferty
 • Zwiększanie wartości zakupu poprzez kotwiczenie sprzedaży dodatkowych usług i produktów
 • Sposoby prezentacji ceny

Dzień 2:

 • Techniki do wykorzystania w fazie końcowej:
 • Finalizacja próbna – świadome inicjowanie rozmowy o zastrzeżeniach klienta
 • Przełamywanie obiekcji zakupowych – sposoby prezentacji własnej kontrargumentacji
 • Taktyki obrona ceny
 • Czynienie ustępstw cenowych – sposoby ograniczania nadmiernego rabatowania
 • Wywieranie wpływu społecznego na etapie przełamywania obiekcji
 • Wykorzystanie sygnałów gotowości do zakupu w procesie zamykania sprzedaży
 • Rozgrywanie końcowych gier handlowych klienta „muszę to jeszcze przemyśleć…”, „proszę dorzucić coś jeszcze…”
 • Zamykane transakcji – sposoby finalizacji sprzedaży

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • trener biznesu&executive coach
 • specjalizacja: treningi dla kadry menedżerskiej i handlowej
 • 10 lat praktyki, 190 przeszkolonych firm
 • charakterystyka prowadzonych szkoleń: dynamizm, praktyczny wymiar, przydatność zawodowa, tworzenie nowatorskich programów, dostosowanie narzędzi pracy do wymogów zespołu
 • 96% szkoleń ocenionych jako „użyteczne” i „bardzo dobre”

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe: 

 • minimum średnie wykształcenie

Program szkolenia

 • Techniki sprzedaży – szkolenie podnoszące efektywność sprzedażową

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
12 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.