Wdrażanie systemu HACCP i FOOD DEFENCE

Wdrażanie systemu HACCP i FOOD DEFENCE

Program kursu

Cele szczegółowe:

celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi
 • poznanie podstaw systemu HACCP
 • zapoznanie z nowymi rozporządzeniami

Grupa docelowa:

 • osoby pracujące w branży spożywczej

Program szkolenia:

 • wymagania sanitarno-higieniczne dla magazynów żywności
 • rozporządzenie ue nr 852/2004
 • propozycje formularzy kontroli magazynów
 • podstawy systemu haccp w obrocie żywnością – wymagania prawne UE
 • minimum wymagań w zakresie systemu haccp
 • propozycje formularzy kontroli magazynów w zakresie systemu haccp
 • zmiany w znakowaniu żywności zgodnie z roporządzeniem UE 1169/2011
 • informacje obowiązkowe na etykietach produktów
 • oznaczanie wartością odżywczą
 • kraj pochodzenia
 • food defence – standardy w zakresie ochrony żywności składowanej w magazynach przed aktami bezprawnej ingerencji
 • propozycje wykorzystania standardów dla opracowania systemu zarządzania
 • pas 96/2014

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych w firmie LOT Catering od roku 1996
 • współpraca z firmą ZETOM w programie PHARE dla sektora spożywczego w woj. warmińsko-mazurskim – ok. 15 sesji szkoleniowych – 2003 – 2004
 • konsultacje i szkolenia dotyczące wdrożenia systemu HACCP w instytucjach m.in. hotel Sheraton w Warszawie i Krakowie; hotel Gołębiewski w Mikołajkach, firma Danfoss, elektrociepłownia Bełchatów, hotel Intercontinental i in.
 • prowadzenie szkoleń we współpracy z PCBC, Alpha Pro, Laudator
 • wykłady dla studentów SGGW

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 14:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:  

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Wdrażanie systemu HACCP

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
5 h
Kategorie
Tags