Word poziom średniozaawansowany

Word poziom średniozaawansowany

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • uzupełnienie wiedzy z zakresu obsługi Worda

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią osoby:

 • potrzebujące pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi Worda

Program szkolenia:

 1. Wstęp
 • Przypomnienie podstaw działania programu
 1. Pisanie w edytorze
 • wstawianie symboli i znaków specjalnych – ćwiczenia
 • poprawianie tekstu – opcja śledzenia zmian i komentarzy
 • poruszanie się po dokumencie,
 • kopiowanie i przenoszenie między dokumentami.
 1. Formatowanie tekstu, akapitu, stron – możliwości edycji Microsoft Word
 2. Wstawianie elementów
 • Obrazy,
 • Cliparty,
 • kształty,
 • SmartArty,
 • wykresy.
 • Grupowanie obiektów
 1. Edycja dokumentu
 • nagłówki, stopki, numery stron,
 • Automatyczne spisy treści
 • proste numerowanie i wypunktowanie,
 • style,
 • sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej,
 • kopiowanie i przenoszenie między dokumentami,
 • wstawianie hiperłącza.
 1. Tabele danych – tworzenie i edycja tabel
 2. Drukowanie – ustawienia strony, marginesy etc
 • Wstążka
 • Skróty klawiaturowe

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 100%

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni praktyk
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu Pakietu Microsoft Office

Egzamin:

szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa znajomość programu Word

 

Program szkolenia

 • Word poziom średnio zaawansowany.

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h
Kategorie

Leave a Reply

Your email address will not be published.