Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Program kursu

Cele szczegółowe:

 • diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie
 • rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji czasu pracy
 • efektywne zarządzanie czasem

Grupa docelowa:

 • osoby chcące efektywniej zarządzać swoim czasem

Program szkolenia:

REGUŁY ZARZĄDZANIA CZASEM

 • określanie priorytetów
 • zasada Pareto
 • analiza ABC
 • matryca Eisenhowera
 • prawo Parkinsona

FORMUŁOWANIE CELÓW

 • analiza spójności celów
 • techniki planowania czasu
 • tworzenie harmonogramu dnia pracy
 • błędy w planowaniu
 • kontrola planu

KONTROLA CZASU I IDENTYFIKACJA JEGO STRAT

 • dzienniki aktywności – na co tracisz czas
 • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni
 • identyfikacja „złodziei” czasu
 • terminarze i harmonogramy

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE W TRAKCIE
REALIZOWANYCH ZADAŃ:

 • Getting Things Done – Davida Allena
 • Metodyka środowiska Harvard Business University

NIWELOWANIE OPORÓW PRZED STOSOWANIEM NOWYCH METOD

 • asertywność a zarządzanie sobą w czasie
 • stres jako czynnik zaburzający efektywność pracy
 • twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu
 • 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey’a

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • trener, coach z wieloletnim doświadczeniem
 • średnia ocen z ankiet poszkoleniowych 4,92/5
 • 37 zaprojektowanych Gier Szkoleniowych

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Wymagania początkowe:  

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Zarządzanie czasem

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h