Zasady i instrumenty koncepcji Lean Management

Zasady i instrumenty koncepcji Lean Management

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • poznanie koncepcji Lean i umiejętne jej wykorzystanie w codziennej pracy

Grupa docelowa:

 • osoby, które w myśl koncepcji Lean pragną swój sposób zarządzania oprzeć na elastyczności, wysokiej jakości, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu

Programy szkolenia ustalane są indywidualnie, dotyczą szeroko rozumianej “Walki z marnotrawstwem”.

Są to m. in.:

 • projektowanie efektywnych i skutecznych systemów zarządzania w organizacjach
 • integracja szczupłych procesów z systemem zarządzania jakością, środowiskiem oraz energią ISO
 • audytowanie systemów zarządzania
 • zarządzanie informacją, budowanie prostych ścieżek komunikacji oraz odpowiednich systemów szkoleń
 • efektywne przyswajanie wiedzy i zarządzanie czasem
 • autorski program Personal Kaizen (służy on trwałemu rozwijaniu kompetencji pracowników i wspomaga ustawiczny rozwój osobisty)
 • Lean w usługach

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
 • specjalizuje się w aspektach związanych z projektowaniem efektywnych i skutecznych systemów zarządzania w organizacjach
 • biznesowo oraz naukowo zajmuje się budowaniem procesów realizowanych przy minimalnej ilości marnotrawstwa (Lean)

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

 

Program szkolenia

 • Zasady i instrumenty koncepcji Lean Management

Leave a Reply

Your email address will not be published.