Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Program kursu

Cel szczegółowy:

celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestnika z tematem zatrudniania cudzoziemców

Grupa docelowa:

 • pracodawcy zatrudniający cudzoziemców
 • pracownicy różnego rodzaju instytucji
 • cudzoziemcy pragnący podjąć pracę w Polsce

Program szkolenia:

 • Pobyt cudzoziemców w Polsce
 • Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
  obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy
 • Pobyt czasowy a pobyt stały
 • Praca cudzoziemców na terenie Polski
 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskie
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach obowiązujące od 1 maja 2014 r.
 • Uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Certyfikat rezydencji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 • Zasada zachowania praw nabytych
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 • Pracownicy delegowani
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

Publikuje artykuły podatkowe w serwisie podatki.biz, w miesięczniku “Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwem Beck. Wydał książkę “Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi szkolenia dla wielu firm i instytucji, m. in. TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Podatkowej, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Orlen S.A., Telewizji Polskiej, Unilever Polska, Deloitte, Fiat, Amica i in.

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-12:00 II BLOK
 • 12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
 • 12:15- 15:00 III BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie

 

 

Program szkolenia

 • Zatrudnianie cudzoziemców

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
12 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.