Ładowanie Wydarzenia
08
czerwiec

Kadry w pigułce – kod zawodu 242307 – pracownik działu kadr- umowy o pracę, RODO w kadrach, czas pracy

8 czerwca 2019 @ 08:00
Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
1000zł
 • To wydarzenie minęło.
Płace

Cel szczegółowy:

celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników, nabycie uprawnień pracownika działu kadr – kod zawodu 242307, w szczególności:

 • bezbłędnego prowadzenia akt osobowych, prawidłowego wystawiania zaświadczeń i wypełniania dokumentów, sporządzania umów, aneksów
 •  pilnowanie terminów z zakresu opieki zdrowotnej, BHP i prawa pracy
 • znajomości podstawowych obowiązków względem ochrony danych osobowych w kadrach
 • prawidłowym i kompleksowym prowadzeniu spraw pracowniczych związanych z ewidencją czasu pracy, urlopami, prowadzeniem ewidencji

Terminy spotkań sobotnich:

08.06 – 1 spotkanie

15.06 – 2 spotkanie

22.06 – 3 spotkanie

godziny: 08-18:00

Grupa docelowa:

 • osoby pracujące w działach kadrowych lub zajmujące się, w ramach swoich obowiązków, prowadzeniem spraw pracowniczych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kadr
 • pracownicy biur księgowych
 • osoby chcące pracować w dziale kadr

Program szkolenia:

Część 1: Nawiązanie stosunku pracy:

 • Źródła prawa pracy, nawiązanie stosunku pracy
 • Różnica w zatrudnieniu na umowę o pracę a umowę cywilnoprawną
 • Rodzaje umów o pracę. zasady zmiany warunków umowy o pracę
 • Obowiązki Pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
 • Obowiązki pracowników, odpowiedzialność materialna
 • Rodzaje dokumentów wymagane w związku z zatrudnieniem
 • Wewnętrzne źródła prawa pracy
 • Akta pracownicze, zmiany
 • Badania lekarskie – jak prawidłowo wystawić skierowanie na badanie
 • Obowiązki BHP względem pracownika
 • Rodo w kadrach
 • Ochrona stosunku pracy – kogo zwolnić nie można
  • Sposoby rozwiązania stosunku pracy –
   • na mocy porozumienie stron
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • z upływem czasu, na który była zawarta
  • Jak prawidłowo policzyć okresy wypowiedzenia
  • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę
  • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Świadectwo pracy – jak je prawidłowo sporządzić

Część II: Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa     Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  • ochrona pracy kobiet ciężarnych
  • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
  • urlopy macierzyńskie
  • urlopy wychowawcze

Część III: Czas pracy

 • omówienie podstawowych systemów czasu pracy
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • prawidłowy sposób rozliczania czasu pracy
 • czas odpoczynku
 • czas wolny za godziny nadliczbowe, praca w niedziele i święta, wyjścia prywatne, nieobecności    usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
 • rozliczanie dodatków – kiedy 50% a kiedy 100%

prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy

 

Formy i metody pracy:

 • dyskusja moderowana 80%
 • wykłady 20%

Trener/Wykładowca:

 • Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Od 12 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm
 • Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną
 • Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków
 • Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społeczn

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy

Harmonogram:

 • 8:00-10:30 I BLOK
 • 10:30-10:45 PRZERWA KAWOWA
 • 10:45-13:30 II BLOK
 • 13:30-14:30 PRZERWA
 • 14:30- 16:00 III BLOK
 • 16:00-16:15 PRZERWA KAWOWA
 • 16:15-18:00 IV BLOK

 

 • Miejsce realizacji:
 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania:

brak

Szczegóły
Data: 8 czerwca 2019
Czas: 08:00
Cost: 1000zł
Kategoria WydarzenieSzkolenia kadrowo-płacowe
Miejsce
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Adres: Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
Telefon: 504 722 055
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl/
Organizator
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Telefon: 504 722 055
Email:
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.