Ładowanie Wydarzenia
23
wrzesień

Płace od A do Z – dwudniowe warsztaty

23 września 2017 @ 09:00 - 17:00
Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
 • To wydarzenie minęło.
Płace

Cel szczegółowy:

 • zapoznanie uczestników z podstawami do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

Grupa docelowa:

 • osoby, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń
 • osoby pracujące w działach płacowych
 • doświadczeni praktycy w naliczaniu płac

Programy szkolenia:

 1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2017 r.
 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
 • gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pierwszy rok pracy dla określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim
 1. Zasady naliczania wynagrodzeń:
 • ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
 • ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • przykładowe naliczanie wynagrodzenia
 • ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika
 1. Wynagrodzenie za część miesiąca:
 • wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:
 • zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca
 • zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym
 • który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny
 • zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia,
 • zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową)
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych
 1. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
 • przepisy prawne
 • jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy
 • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia)
 • urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy
 • długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy
 • obliczanie wynagrodzenia za urlop
 1. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
 • ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
 • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
 • ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy
 • uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca
 • obliczanie ekwiwalentu za urlop
 1. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia
 • zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.)
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
 • udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin
 • obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy
 • udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
 • rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca
 1. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń:
 • ustalenie wynagrodzenia za czas dyżuru
 • ustalenie wynagrodzenia za czas przestoju
 1. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego:
 • przepisy prawne
 • nabywanie prawa do świadczeń chorobowych
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych
 • uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
 • ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem
 • pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku
 • zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków
 • przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia
 • formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 1. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
 • podstawa wymiaru składki na FP i FGŚP,
 • osoby za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP:
 • pracownicy, którzy osiągnęli odpowiedni wiek,
 • pracownik będący wcześniej osobą bezrobotną,
 • pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego
 1. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń:
 • wynajem mieszkań dla pracowników:
 • jak ustalić przychód pracownikowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu
 • jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi podatkowe
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika w miesiącu w którym użytkował lokal

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykład 20%

Trener/Wykładowca:

 • Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Prawnik. Od 12 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm.
 • Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną.
 • Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków.
 • Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie “Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem kursu

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
 • podstawowa wiedza z zakresu Kadry i płace
Szczegóły
Data: 23 września 2017
Czas: 09:00 - 17:00
Kategoria WydarzenieSzkolenia kadrowo-płacowe
Miejsce
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Adres: Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
Telefon: 504 722 055
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl/
Organizator
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Telefon: 504 722 055
Email:
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.