Ładowanie Wydarzenia
09
styczeń

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

9 stycznia @ 09:00 - 14:00
400zł
 • To wydarzenie minęło.

CEL SZKOLENIA:

pokazanie,  jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jakie przepisy regulują dokonywanie potrąceń?
 2. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 3. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 4. Czy komornikowi należy wskazać numer rachunku bankowego, na który przekazywane jest wynagrodzenie pracownika?
 5. O jakich zmianach informować komornika?
 6. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 7. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 8. Jaki jest obowiązek, gdy zatrudniamy pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 9. Jak postępować w przypadku zbieg egzekucji komorniczej?
 10. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?
 11. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 12. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 13. Jakie świadczenia zwolnione są spod egzekucji?
 14. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 15. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 16. Jakich innych potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia?
 17. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 18. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 19. Czy wpłatę do PPK należy naliczyć od minimalnego wynagrodzenia, czy od faktycznej podstawy?
 20. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje, gdy wynagrodzenie za grudzień wypłacono w styczniu?
 21. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania przychodu?
 22. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 23. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 24. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 25. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 26. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 27. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 28. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 29. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 30. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 31. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 32. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 33. Sesja pytań i odpowiedzi

TRENER:

Wieloletni praktyk – od 20 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 20 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 13 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
Szczegóły
Data: 9 stycznia
Czas: 09:00 - 14:00
Cost: 400zł
Kategoria WydarzenieSzkolenia kadrowo-płacowe