Ładowanie Wydarzenia
18
marzec

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą.

18 marca 2017 @ 09:00 - 15:00
Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
300zł
 • To wydarzenie minęło.

Program szkolenia:

 • Pojęcie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą należnych pracownikowi i ich znaczenie dla praktyki;
 • Regulamin wynagradzania i premiowania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako źródła prawa pracy określającego zasady ustalania prawa pracownika do świadczeń ze stosunku pracy;
 • Reguły wypłaty wynagrodzenia za pracę: termin wypłaty, forma wypłaty, miejsce wypłaty, osoby uprawnione do odbioru wynagrodzenia;
 • Należności pracownicze związane z odbywaniem podróży służbowych; diety i inne wydatki, wynagrodzenie za pracę, dodatki do wynagrodzenia; rozliczanie i dokumentowanie poniesionych wydatków; znaczenie miejsca pracy dla podróży służbowych;
 • Premia a nagroda jako świadczenie należne pracownikowi; podstawa wprowadzenia i kwalifikacja danego świadczenia;
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy – zasady ustalania prawa do tego świadczenia, jego naliczania i wypłacania;
 • Odprawa emerytalna i pośmiertna – charakter prawny obu świadczeń, osoby uprawnione, ustalanie wysokości tych świadczeń;
 • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego – ustalanie wysokości świadczenia, rodzaje świadczeń wliczanych do podstawy wymiaru; zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu;
 • Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę; zakres ochrony wynagrodzenia oraz innych świadczeń; rozróżnienie potrąceń i odliczeń; postępowanie pracodawcy wobec zajęć sądowych i administracyjnych dokonanych na świadczeniach pieniężnych należnych pracownikowi;
 • Wynagrodzenie za pracę nadliczbową – wynagrodzenie za pracę oraz dodatki – ryczałt; zasady ustalania wysokości poszczególnych świadczeń, przypadki wyłączające prawo do takich świadczeń pieniężnych;
 • Dodatek za pracę w porze nocnej, w tym możliwość wprowadzenia ryczałtu za pracę w porze nocnej;
Szczegóły
Data: 18 marca 2017
Czas: 09:00 - 15:00
Cost: 300zł
Kategoria WydarzenieKursy
Miejsce
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Adres: Gałczyńskiego 6
Bielsko-Biała, Śląśkie 43-300 Polska
Telefon: 504 722 055
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.