Ładowanie Wydarzenia
24
październik

Zatrudnianie cudzoziemców – rozliczanie podatkowo-składkowe umów zawieranych z obcokrajowcami

24 października 2019 @ 09:00 - 15:00
390zł
 • To wydarzenie minęło.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

Korzyści dla uczestników to:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce

Nabycie  praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce i prowadzenia dokumentacji.

Grupa docelowa:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia:

 • Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców
 • Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec
 • Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy
 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP
 • Cudzoziemcy posiadający stały pobyt
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy
 • Wiza i jej rodzaje
 • ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy
 • nowe oznaczenia wiz od 01.01.2018
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (6 typów)
 • nowe wymogi przy składaniu wniosków od 2018
 • nowy typ zezwolenia „S”
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
 • Numer PESEL dla cudzoziemca-zmiany od 01.01.2018
 • Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 • Rejestry pracy cudzoziemców
 • Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Definicja zatrudnienia nielegalnego
 • Kontrola legalności zatrudnienia
 • Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
 • Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca :
 • zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło
 • „samozatrudnienie” cudzoziemca
 • stawka godzinowa
 • Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:
 • co oznacza praca sezonowa;
 • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe;
 • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • okres obowiązywania zezwolenia;
 • zmiana i przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

Formy i metody pracy:

przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Trener:

Prawnik, trener, ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, RODO

szkoli, doradza i świadczy pomoc prawną od 12 lat

ekspert INFOR S.A., były, wieloletni  inspektor ZUS

doskonale oceniany jako trener szkoleń, za wiedzę, fachową pomoc, poczucie humoru i przekazanie zawiłych kwestii w sposób zrozumiały dla każdego uczestnika.

Harmonogram szkolenia:

9:00-10:45 blok I

10:45-11:00 przerwa kawowa

11:00-13:00 blok II

13:00-13:15 przerwa kawowa

13:15-15:00 blok III

Miejsce szkolenia: do ustalenia

Wymagania: podstawowa znajomość przepisów prawa pracy

 

 

 

 

 

 

Szczegóły
Data: 24 października 2019
Czas: 09:00 - 15:00
Cost: 390zł
Kategoria WydarzenieSzkolenia kadrowo-płacowe
Miejsce
Nazwa: do ustalenia
Organizator
Nazwa: Szkolenia Bielsko
Telefon: 504 722 055
Email:
Strona internetowa: http://szkolenia.bielsko.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.