facebook

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Home / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administrator twoich danych osobowych to:

SZKOLENIA Magdalena Mikulska z siedzibą w Bielsku -Białej ul. Gałczyńskiego 6.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych pozostawionych w formularzu kontaktowym lub wysłanym przez email:

imię i/lub nazwisko, adres e-mail (kontaktowy) i/lub telefon.

Uczestnik szkolenia, akceptując warunki Regulaminu, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia i jego prawidłowej organizacji.

Dane te wykorzystane są tylko i wyłącznie do organizacji szkolenia, nie będą przekazywane ani użyczane osobom trzecim (chyba że, obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa np. na życzenie organów ścigania, sądów).

 

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,a także ma możliwość przenoszenia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja dla Uczestnika wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są niezbędne do prawidłowego wykonania usług i są konieczne w zakresie prawidłowego stosowania regulaminów lub podobnych dokumentów dostępnych w naszych usługach i z których będziesz korzystać. Jednocześnie zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa.Dlatego też przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania usług oraz w celach marketingu, w tym marketingu bezpośredniego będzie odbywać się na podstawie Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody, poprzez świadome zaznaczenie przycisku o treści „wyrażam zgodę”, który znajduje się na końcu tekstu.

 

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać, przy czym wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie wyrażonej Twojej zgody, przed jej wycofaniem.

Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach prawidłowego wykonania świadczonych usług oraz w celach marketingu w tym marketing bezpośredni własnych usług i produktów, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów innych użyteczności Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie po 25 maja 2018 roku.