Dla kogo przeznaczone są szkolenia z obsługi kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna pozwala na wygodne i efektywne ewidencjonowanie sprzedaży oferowanych produktów lub usług, a potwierdzenie przeprowadzonych transakcji stanowią wydruki w postaci paragonów fiskalnych. Co ważne, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, kolejne branże zostały lub będą zobowiązane do wymiany starego sprzętu na kasy fiskalne online – są to urządzenia, które komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), przesyłając szereg informacji o m.in. raportach dobowych, paragonach fiskalnych, a nawet dokonywanych przeglądach okresowych. Zważywszy na dynamiczny rozwój technologii oraz dostęp do coraz to bardziej zaawansowanych funkcji usprawniających prowadzenie ewidencji sprzedaży, obsługa kas fiskalnych nie wydaje się już tak prosta, jak była jeszcze kilka lat temu. Na szczęście z pomocą przychodzą firmy takie jak Szkolenia Bielsko, które oferują kompleksowe szkolenia dla pracowników pod kątem dostępnych na rynku kas fiskalnych.

Kto powinien posiadać kasę fiskalną?

Konieczność posiadania kasy fiskalnej dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile uzyskane w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym obroty przekroczyły 20 000 zł. Warto też nadmienić, że istotne w tym kontekście jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowo wskazuje ono branże, które zarówno obciążono obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej – w tym sklepy, warsztaty, punkty gastronomiczne, przewozy pasażerskie, usługi kosmetyczne itp. – jak i zwolniono z ich stosowania. Oczywiście umiejętność posługiwania się kasą fiskalną nie jest wymagana od samego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, ponieważ może on zatrudnić i przeszkolić odpowiednie do tego zadania osoby.

Jak wygląda kurs obsługi kas fiskalnych?

Standardowy kurs obsługi kas fiskalnych obejmuje zarówno przekazywanie wiedzy teoretycznej (wykłady), jak i ćwiczenia (warsztaty). Na początku kursu przygotowanego przez Szkolenia Bielsko przedstawione zostają informacje na temat dostępnych na rynku typów urządzeń fiskalnych, ale też ich zastosowania i działania. Odbycie kursu pozwala również poznać budowę kasy oraz zaznajomić się z obowiązującym prawem. Poza wykładami istotną, a zarazem zajmującą najwięcej czasu częścią szkolenia (80%) stanowi nabywanie umiejętności praktycznych takich jak m.in. dokonywanie ewidencji sprzedaży, nauka wpłaty i wypłaty gotówki czy przyjmowanie zwrotów. Jednocześnie kursanci zapoznają się z komputerowym programem do obsługi transakcji handlowych, w tym wystawiania faktur. Szkolenie kończy egzamin sprawdzający wiedzę i kompetencje nabyte przez jego uczestników.