Płace od A do Z – dwudniowe warsztaty

Płace od A do Z – dwudniowe warsztaty

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z podstawami do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw, umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy Grupa docelowa: osoby, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania…

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyliczanie podstaw do zasiłku chorobowego – jednodniowe warsztaty

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyliczanie podstaw do zasiłku chorobowego – jednodniowe warsztaty

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z podstawami do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego Grupa docelowa: osoby, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń osoby pracujące w działach płacowych doświadczeni praktycy w naliczaniu płac Programy szkolenia: przepisy prawne, nabywanie prawa do świadczeń chorobowych, wysokość świadczeń chorobowych, ustalenie podstawy…

Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Prawo pracy dla kadry zarządzającej/Obowiązki BHP pracodawcy

Cel szczegółowy: celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu: praw i obowiązków kadry zarządzającej w szczególności przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz innych rozporządzeń Grupa docelowa: grupę docelową stanowią: kadra zarządzająca osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy Program szkolenia: Kto należy do kadry zarządzającej Czas pracy kadry zarządzającej Nadgodziny Zatrudnianie pracowników kiedy…

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Cel szczegółowy: celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu: praw i obowiązków kadry zarządzającej w szczególności przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz innych rozporządzeń Grupa docelowa: grupę docelową stanowią: kadra zarządzająca osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy Program szkolenia: Kto należy do kadry zarządzającej Czas pracy kadry zarządzającej Nadgodziny Zatrudnianie pracowników kiedy…

Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001. wraz z omówieniem zasad korygowania dokumentacji

Interaktywny Płatnik Plus (IPP) 10.01.001. wraz z omówieniem zasad korygowania dokumentacji

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w programie Płatnik 10.01.001 Grupa docelowa: osoby posługujące się programem Płatnik, chcące poszerzać/uzupełniać wiedzę z tego zakresu Program szkolenia: zmiany w aktualizacji komponentów programu zmiany danych identyfikacyjnych bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych obsługi płatników wielooddziałowych interaktywności programu w zakresie aktualizacji danych Płatnika i Ubezpieczonego, pobierania danych…

Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków

Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków

Cel szczegółowy: celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu: ochrony danych osobowych potrąceń komorniczych Grupa docelowa: grupę docelową stanowią: pracodawcy chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu potrąceń komorniczych osoby pracujące w działach Kadrowo/Płacowych Program szkolenia: potrącenia obowiązkowe i fakultatywne zgoda Pracownika na potrącenie – kiedy nie jest wymagana limity potrąceń na 2017 r. ustalanie kwoty…

Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy

Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy

Cel szczegółowy: celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu: systemów czasu pracy tworzenie harmonogramów rozliczania czasu pracy Grupa docelowa: grupę docelową stanowią: osoby ubiegające się o stanowisko w działach Kadrowo/płacowych pracownicy działów Kadrowo/płacowych chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu „Kadry i płace” Program szkolenia: Omówienie systemów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zmianowej, „4-brygadówki”, pracy…

Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce

Od zatrudnienia do zwolnienia czyli kadry w pigułce

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest: sprawne prowadzenie spraw pracowniczych, od momentu rekrutacji pracownika, aż do zwolnienia poznanie polskiego prawa pracy umiejętne napisanie umowy o pracę Grupa docelowa: osoby ubiegające się o pozycję pracownika działów kadrowych osoby pracujące w działach kadrowych, chcące uzupełniać swoją wiedzę Program szkolenia: Nawiązanie stosunku pracy: Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników,…

Błędy przy naliczaniu wynagrodzeń, korekta listy płac

Błędy przy naliczaniu wynagrodzeń, korekta listy płac

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu: prawa pracy podatku dochodowego od osób fizycznych naliczania płac korygowania dokumentów Grupa docelowa: osoby ubiegające się o pracę w działach Kadry i płace osoby pracujące w działach Kadry i płace, chcące nabyć nową wiedzę Program szkolenia: Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a podstawa chorobowego/urlopu/ekwiwalentu urlopowego Zmiana…

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest: zapoznanie uczestnika z tematem zatrudniania cudzoziemców Grupa docelowa: pracodawcy zatrudniający cudzoziemców pracownicy różnego rodzaju instytucji cudzoziemcy pragnący podjąć pracę w Polsce Program szkolenia: Pobyt cudzoziemców w Polsce Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej obywatele Unii Europejskiej Obywatele państw trzecich – Ukrainy Pobyt czasowy a pobyt stały Praca cudzoziemców na…