Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad Lean

Kaizen personalny – czyli jak zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem zasad Lean

Cel szczegółowy: zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i jej instrumentami służącymi zaplanowaniu osobistej ścieżki rozwoju pokonanie własnych ograniczeń i niechęci do zmian wyznaczenie konkretnego celu z wykorzystaniem poznanych narzędzi Grupa docelowa: osoby chcące dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz jak nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia i brakiem czasu Program…

Zasady i instrumenty koncepcji Lean Management

Zasady i instrumenty koncepcji Lean Management

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest: poznanie koncepcji Lean i umiejętne jej wykorzystanie w codziennej pracy Grupa docelowa: osoby, które w myśl koncepcji Lean pragną swój sposób zarządzania oprzeć na elastyczności, wysokiej jakości, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu Programy szkolenia ustalane są indywidualnie, dotyczą szeroko rozumianej „Walki z marnotrawstwem”. Są to m. in.: projektowanie efektywnych i…