Szkolenie sekretarka-asystentka

Szkolenie sekretarka-asystentka

Cel szczegółowy: celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności między innymi z zakresu: prowadzenia dokumentacji biurowej redagowania pism prawa pracy Savoir vivre metod usprawniania przepływu informacji Grupa docelowa: osoby chcące ubiegać się o posadę sekretarki – asystentki Program szkolenia: Identyfikacja procesów zawodowych Postawa prokliencka w nowoczesnym sekretariacie Zmiana nastawienia do obsługi klienta Korzyści z dobrej…

Komunikacja z użyciem narzędzi z obszaru neuronauki

Komunikacja z użyciem narzędzi z obszaru neuronauki

Podstawowy model komunikacji- pojęcia: pobudzenie, motywacja, kodowanie, dekodowanie, układ odniesienia, autoprezentacja.Filtry percepcyjne w komunikacji Preferencje sensoryczne odbiorcy i nadawcy Przekonania a budowa komunikatu Metaprogramy w komunikowaniu się Komunikaty ograniczające i promujące Spójniki i leksemy kwantyfikacyjne w wypowiedziach Werbalny, wizualny, wokalny kod w komunikacji – poziom spójności i konsekwencje w interakcji stron. Autoprezentacja w komunikacji czyli…

Team building – budowanie zespołu

Team building – budowanie zespołu

W tej części prezentujemy Państwu szkolenie, które idealnie  sprawdza się w plenerze. Jego głównym zadaniem jest wyrwanie uczestników z codziennej rutyny, dotlenienie i odstresowanie, oderwanie od rzeczywistości. Jest to głównie program realizowany w miejscu o wyjątkowych walorach estetycznych i widokowych, pozytywnie oddziałujących na człowieka, połączony z zajęciami na świeżym powietrzu. Program realizowany jest niejako „podprogowo”…

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Cele szczegółowe: diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji czasu pracy efektywne zarządzanie czasem Grupa docelowa: osoby chcące efektywniej zarządzać swoim czasem Program szkolenia: REGUŁY ZARZĄDZANIA CZASEM określanie priorytetów zasada Pareto analiza ABC matryca Eisenhowera prawo Parkinsona FORMUŁOWANIE CELÓW analiza spójności celów techniki planowania czasu tworzenie…