Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Program kursu

Cele szczegółowe:

celem szkolenia jest poznanie między innymi:

 •  regulacji prawnych z zakresu BHP
 •  problemów związanych z organizacją stanowisk biurowych
 •  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy
 •  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

Grupa docelowa:

 • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych

Program szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:
 1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 2. ochrona pracy kobiet i młodocianych
 3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 • Problemy związane z organizacją stanowisk biurowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru,awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 20%
 • dyskusja moderowana 80%

Trener/Wykładowca:

 • Starszy Inspektor ds. BHP

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Program szkolenia

 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
8 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.